PERLINDUNGAN INSURANS/ TAKAFUL

Pelindungan Pelan Takaful Bekelompok
(Termasuk di dalam semua pakej umrah Al-Zahabi)

Bagi jemaah yang berumur 5 – 64 tahun pada hari penerbangan
  • Kematian RM 10000
  • Keilatan kekal RM 10000
  • Manfaat wad hospital RM 50 sehari
Bagi jemaah yang berumur 65- 74 tahun pada hari penerbangan
  • Kematian RM 10000

Tertakluk kepada kelulusan tawaran dan syarat-syarat Takaful Ikhlas. Perlindungan adalah terhad kepada maksima 40 hari dari tarikh penerbangan.


Notis: Pelan takaful ini tidak melindungi jemaah daripada sakit,kecurian, kehilangan wang, pembatalan atau kelewatan penerbangan atau kehilangan bagasi sepanjang perjalanan.