MAKLUMAT HOTEL

PAKEJ

MAKKAHMADINAH

NAMA HOTEL

JARAKNAMA HOTELJARAK
PROMOSILoloat Al-Azhar600m-700mDiyar Taibah

100m

EKONOMI

Jawharat Misfalah

 

Areej Al-Falah

350m

 

250m

Diyar Taibah

100m

ISTIMEWARoyal Dar Eiman50m-100mDiyar Taibah 100m